Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

  TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ


  Bölümün Kuruluşu ve Tarihçesi
 

Tarım Ekonomisi Bölümü, Ege Bölgesi tarımını ekonomik açıdan daha da geliştirmek üzere, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi bünyesinde, Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak, 1977 yılında kurulmuştur. Esas işlevi araştırma, eğitim ve yayım olan Tarım Ekonomisi Bölümü, mikro ve makro düzeyde tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına yeni ve uygulanabilir çözümler üretecek araştırmalar yapmak ve araştırmalardan elde ettiği sonuçları ilgili alanlara yaymak misyonunu üstlenmektedir.

Ziraat Fakültesi öğrencilerine Genel Ekonomi, Zirai Ekonomi ve Zirai İşletmecilik derslerini vermek; tarım işletmeciliği alanında işletme planlama analizleri ve veri toplamaya yönelik araştırmalar yapmak amacıyla Senatonun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ başkanlığında kurulan “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Kürsüsü” bugünkü Tarım Ekonomisi Bölümünün temelini oluşturmuştur.

İlk olarak “Yeşil Köşk” adıyla anılan tarihi binada hizmete açılan ve ilk öğretim üyesi Doç. Dr. Ali ARAS olan bu kürsü daha sonra inşaatı 1969 yılında tamamlanan Ziraat Fakültesi binalarına taşınmıştır.1750 sayılı Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 04.03.1975 tarihli Senato kararı ile bu kürsü “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Bölümü” olmuş,  30.03.1976 tarihli Senato kararı ile de “Ziraat Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü” olarak adı değiştirilmiştir. Bölüm, lisans öğretimi yanında EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bir anabilim dalı olarak yüksek lisans ve doktora öğretim programlarını da yürütmektedir.

18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi ile bugünkü adını alan Tarım Ekonomisi Bölümü; “Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı” ile “Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı” olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Günümüzde, Tarım Ekonomisi Bölümü, kampüs içerisinde Ziraat Fakültesi C Blok zemin kat ve 2. katta hizmet vermektedir.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri 1983-1990 yılları arasında Harran Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1992 yılı ve sonrasında da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF, Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi eğitimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve bu üniversitelerde ders vermiştir. Ayrıca, bu üniversitelerde görev alan birçok araştırıcının yetiştirilmesi aşamasında ve lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesinde altyapı olanaklarını da sunmuştur. Türkiye’de ilk kez Tarımsal Yayım ve Haberleşme Merkezi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün öncülüğünde 1976 yılında kurulmuştur. 1982 yılında kapanan Merkez, 1988 yılından itibaren Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2011 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ