EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Ana Bilim Dalları

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Hakkında
 
-Mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi,
-Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması,
-Tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması,
-Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi,
-Son tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi,
-Çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesi.
 
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Hakkında
 
-İşletmelerde verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi,
-Optimum işletme planlarının hazırlanması,
-Ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi,
-Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,
-Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması,
-Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta, vd.) geliştirilmesi,
-Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi,
-Tarımsal değer takdiri yöntemlerinin geliştirilmesi,
-Tarım ekonomisi faaliyet alanına giren konularda bilgisayar programlarının geliştirilmesi.