EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Akademik Personel

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONELİ

 

Öğretim Üyesi

Uzmanlık Alanı

E-posta Adresi ve Telefon

       

Prof. Dr. Metin ARTUKOĞLU

(Bölüm Başkanı)

Tarım Politikası,Tarımsal Finansman

metin.artukoglu@ege.edu.tr

+90 (232) 3111439

  

Prof. Dr. Canan ABAY 

Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası, Tarım Politikası Analizi, Tarımsal Pazarlama, Kırsal Kalkınma

canan.abay@ege.edu.tr

+90 (232) 3111444

 

   

Prof. Dr. Ela ATIŞ 

(Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı)

Tarım Politikası, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

ela.atis@ege.edu.tr

+90 (232) 3112970

       

Prof. Dr. Gamze SANER

Tarım İşletmeciliği, Üretim Ekonomisi, Pazarlama, Hayvancılık Ekonomisi, Organik Ürünler Ekonomisi, Risk Yönetimi ve Sigorta, Yatırım Yönetimi

gamze.saner@ege.edu.tr

+90 (232) 3111438

   

Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ

Tarım Politikası, Tarımsal Pazarlama, Gıda Ekonomisi, Tarıma Dayalı Sanayii İşletmeciliği

nevin.demirbas@ege.edu.tr

+90 (232) 3112736

 

Prof. Dr. Ferruh IŞIN

Tarım Politikası, Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti

ferruh.isin@ege.edu.tr

+90 (232) 3112649

   

Prof. Dr. Murat YERCAN

Kooperatifçilik, Çiftçi Örgütlenmesi, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Pazarlama, Sosyal İnovasyon

murat.yercan@ege.edu.tr

+90 (232) 3112721

    Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ Tarım İşletmeciliği, Üretim Ekonomisi, Tarımsal Değerleme, Gayrimenkul Ekonomisi, Finansal Matematik, Girişimcilik ve İş Planlama, Yatırım Karar Analizleri

sait.engindeniz@ege.edu.tr

+90 (232) 3113066

Prof. Dr. Murat BOYACI

Yayım, Sosyoloji, Bilgi ve İnovasyon

murat.boyaci@ege.edu.tr

+90 (232) 3112745

    

Prof. Dr. Şule IŞIN

(Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı)

Üretim Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Planlama

sule.isin@ege.edu.tr

+90 (232) 3112723

Prof. Dr. Ayşe UZMAY

Tarım Politikası, Tarımsal Pazarlama

ayse.uzmay@ege.edu.tr

+90 (232) 3111437

 

Doç. Dr. Sevtap GÜMÜŞ 

(Bölüm Başkan Yrd.)
 

Tarım Politikası, kırsal kalkınma, tütün ve şarap ekonomisi ve politikası

sevtap.gumus@ege.edu.tr

+90 (232) 3112719

 

Doç. Dr. Berna TÜRKEKUL 

Tarım Politikası

berna.turkekul@ege.edu.tr

+90 (232) 3112911

      Doç. Dr. Cihat GÜNDEN Verimlilik ve Etkinlik Analizleri, Davranışsal Ekonomi, Tüketici Davranışları

cihat.gunden@ege.edu.tr

+90 (232) 3111436

      Doç. Dr. Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ Tarım İşletmeciliği, Organik Tarımın Ekonomisi

zerrin.bektas@ege.edu.tr

+90 (232) 3112722

     Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU Tarımsal Pazarlama, Doğrudan Pazarlama, Tarımsal Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının Analizi, Tarım İşletmeciliği

hakan.adanacioglu@ege.edu.tr

+90 (232) 3112911

     Doç. Dr. Özlem KARAHAN UYSAL Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta, Tarım ve Gıda Ürünlerine Yönelik Pazarlama Araştırmaları

ozlem.uysal@ege.edu.tr

+90 (232) 3112972

Dr. Öğr. Üye. Buket KARATURHAN  

(Bölüm Başkan Yrd.)

Tarımsal Yayım, Kırsal Kalkınma

buket.karaturhan@ege.edu.tr

+90 (232) 3111443

Öğr. Gör. Dr. Ece SALALI

Tarım Politikası, Çevre Ekonomisi

 

ece.salali@ege.edu.tr

+90 (232) 3114476

 

Dr. Özlem YILDIZ

Tarımsal Yayım, Sürdürülebilir Tarım

ozlem.yildiz@ege.edu.tr

+90 (232) 3115892

Dr. Duygu TOSUN

Tarım Politikası

 

duygu.tosun@ege.edu.tr

 +90 (232) 3114443

 

Dr. Fatih ÖZDEN

Tarım Politikası

fatih.ozden@ege.edu.tr

+90 (232) 3114442

Dr. Yarkın AKYÜZ Tarım Politikası

yarkin.akyuz@ege.edu.tr

+90 (232) 3115891 

      Dr. Duran GÜLER Tarım İşletmeciliği

duran.guler@ege.edu.tr

+90 (232) 3115887

      Arş. Gör. M. Çağla ÖRMECİ KART Tarım İşletmeciliği

caglaormeci@yahoo.com

+90 (232) 3115889

   Arş. Gör. Filiz KINIKLI Tarım İşletmeciliği

filiz.kinikli@ege.edu.tr

+90 (232) 3115890