Çerez Örnek
canlı destek

Lisans Eğitimi

Lisans program tanımları, program çıktıları ve müfredatları için tıklayınız.

Tarım Ekonomisi Bölümü 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim Planı için tıklayınız.

Tarım Ekonomisi Bölümü program çıktıları, öğrencilerin mezuniyetlerine kadar edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve davranışlardan oluşmaktadır.

 

Tarım Ekonomisi Bölümü Program Çıktıları

1

Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.

2

Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.

3

Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.

4

Tarımda ve tarıma dayalı sanayide kullanılan üretim faktörlerinin teknik ve ekonomik analizini yaparak, ileriye yönelik doğru kararlar alabilme becerisi.

5

Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.

6

Ulusal ve uluslararası ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine yapabileceği etkileri tahmin etme ve bunları yorumlama becerisi.

7

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.

8

Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik proje planlama ve yönetim becerisi.

9

Üretici ve kurum bazında paydaşlarla işbirliği, iletişim ve eğitimi geliştirme becerisi.

10

Liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim becerilerine sahip olabilme.

11

Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun alternatifler üretebilme.

12

Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.

13

Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.

14

Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.

15

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.


 

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

* Genel Ekonomi

* Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Tarım

* Tarım Hukuku

* Kırsal Kalkınma

* Tarım Ekonomisi

* Tarım Politikası

* Tarım Ekonomisi İstatistiği

* Tarımsal Finansman ve Kredi

* Ekonomistler için Matematik

* Maliye

* Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik

* Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği

* Ekonometri

* Tarımsal Yayım

* Türkiye Ekonomisi

* Avrupa Birliği ve Türk Tarımı

* Genel ve Tarım Muhasebesi

* Tarım İşletmelerinin Yönetim ve Organizasyonu

* Tarımsal Pazarlama

* Tarım Tarihi ve Deontolojisi

* Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

* Tarımsal Kuruluşlar ve Organizasyon

* Tarım Sistemleri

* Makro Ekonomi ve Tarım

* Proje Hazırlama ve Değerlendirme

* Tarımsal Kooperatifçilik

* Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlaması

*Üretim Ekonomisi

* Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği

* Kırsal Sosyoloji

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ