EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Metin ARTUKOĞLU (metin.artukoglu@ege.edu.tr)

 

         Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Sevtap GÜMÜŞ (sevtap.gumus@ege.edu.tr)

     

                Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye. Buket KARATURHAN  (buket.karaturhan@ege.edu.tr)