Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Amaçları

Tarım Ekonomisi Bölümü Eğitim Amaçları

Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Programı mezunları;
 
-Özel sektör ya da kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşların üretim, pazarlama, finansman, AR-GE, dış ticaret, projelendirme ve danışmanlık gibi birimlerinde çalışırlar.

-Araştırma kurumları ve üniversitelerde görev alırlar.

-Merkezi ve yerel yönetimlerin tarım birimleri, üretici örgütleri ile STK’larda çalışırlar.

-Kendi işletmelerini kurarlar.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ