Çerez Örnek
canlı destek

Vizyon

Tarım Ekonomisi Bölümü Vizyonu  
 
1    Disiplinlerarası çalışmaya yatkın,
 
2    Araştırmacı niteliği yüksek,
 
3   Yenilikçi ve yaratıcı,
 
4    Ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili,
 
5    Toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan,
 
6    Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek tarım ekonomisti kimliğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ