Çerez Örnek
canlı destek

Misyon

Tarım Ekonomisi Bölümü Misyonu  
 
1    Tarım Ekonomisi alanında, nitelikli, yaratıcı, girişimci, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek,
 
2    Üniversite-hizmet sektörü-sanayi işbirliğini güçlendiren, tarım-gıda ekonomisi alanında işletme düzeyinden makro düzeye kadar sorunlara güçlü ve kalıcı politikalar ve çözümler üreten araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak,  
 
3   Kırsal alana yönelik yayım hizmetleri, sürdürülebilir tarım ve çevre dostu teknolojilerin kırsal alanda ekonomik şekilde kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak, geliştirilen bilgi ve teknolojilerin toplum yararına uygulanmasına katkıda bulunmak.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ